سفارش تبلیغ
صبا

مواد معدنی موجود در قارچ و نقش اساسی قارچ

مواد معدنی موجود در قارچ و نقش اساسی قارچ 

مواد معدنی موجود در قارچ و نقش اساسی قارچ


 

مواد معدنی موجود در قارچ
قارچ غنی از مواد معدنی است که معمولاً به شکل انواع نمک‌ها در قارچ وجود دارد. این مواد عبارتند از کلسیم، فسفر، پتاسیم، سدیم، ید، آهن، مس، مولیبدن، گوگرد، کلر، منیزیم، منگنز و غیره.
نقش مواد معدنی در بدن
مواد معدنی مختلف در انواع قارچ خوراکی یافت می‌شوند که نقش مهم این مواد به شرح زیر است:
1- اجزای اصلی تشکیل‌دهنده استخوان، دندان، بافت‌های نرم، عضلات، خون و سلول‌های عصبی هستند.
2- به تنظیم فعالیت اعصاب هنگام انبساط و انقباض عضلات کمک می‌کنند.
3- به تنظیم مایعات با پایه اسیدی در بدن کمک می‌کنند.
4- تعادل آبی را به کمک فشار اسمزی برقرار و نفوذپذیری آب در سلول‌های بدن را تنظیم می‌نمایند.
5- به مراحل هضم غذا در بدن کمک می‌کنند.
6- قسمت ساختاری مولکول‌ها، هورمون‌ها و آنزیم‌ها را تشکیل می‌دهند.
7- به عنوان فعال کننده‌های آنزیم‌ها و اکسید‌اسیون سلولی فعالیت می‌کنند.

نیازهای بدن به مواد معدنی
بدن برای انجام فعالیت‌ قسمت‌های مختلف نیاز به مواد معدنی دارد. قسمت‌های مختلف بدن، علائم کمبود مواد معدنی را به اشکال مختلف نشان می‌دهند. علائم کمبود مواد معدنی در جدول زیر نشان داده شده است:
جدول 4 ـ نیاز به مواد معدنی و علائم کمبود آنها در بدن
بافت قسمت‌های مختلف بدن مواد معدنی مورد نیاز علائم کمبود
استخوان و دندان کلسیم و فسفر رشد کند، استخوان‌های ضعیف و نرم، دندان‌های بد شکل، پوسیده و نرم